Over Friend Stream

Over Friend Stream

Met Friend Stream kun je in ee enkele feed updates delen met en ophalen bij vrienden in populaire sociale netwerken.
Tik in het beginscherm op > Friend Stream.

Als je op iemands statusupdate tikt, kun je:

  • Een opmerking schrijven.
  • De posts op iemands Facebook waarderen.
  • Lemands fotoalbums bekijken.

Als je op iemands foto of naam tikt, kun je:

  • Diens profielgegevens bekijken.
  • Naar de Facebook-muur van iemand kijken.

Tik op om posts van een specifiek sociaal netwerk weer te geven.

Schuif naar de andere tabs voor meer opties. Je kunt op > Tabbladen bewerken drukken om de tabbladen van Friend Stream aan te passen.
0 mensen vonden dit bruikbaar