Contactgegevens en conversaties

Contactgegevens en conversaties

Als je op het scherm Contacten op een contact tikt, verschijnen de contactdetails.
Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:

Details

Toont de informatie die je voor de contact hebt opgeslagen. Neem contact op door op een optie te tikken.

Thread

Toont SMS- en e-mailberichten die je van de contactpersoon hebt ontvangen. Geeft ook een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon.

Updates

Geeft de updates en gebeurtenissen van sociale netwerkaccounts van de contact weer.

Als je een melding over de verjaardag van de contact ziet onder Gebeurtenissen, druk je op de melding tikken en kiezen hoe je de contact wilt begroeten.

Galerij

Toont de albums en foto's van de gekoppelde contact.

Gegevens van een contact bewerken

Belangrijk: Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.
  1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op Contactpersoon bewerken.
  2. Voer de nieuwe gegevens in.
  3. Tik op Opslaan.

Contacten verwijderen

  1. Tik in het tabblad Contacten op > Contacten verwijderen.
  2. Selecteer de contacten die je wilt verwijderen.
  3. Tik op Verwijderen.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar