AAN DE SLAG
De HTC One V met scènes personaliseren
AAN DE SLAG

De HTC One V met scènes personaliseren

De HTC One V wordt meerdere telefoons in één als je scènes gebruikt. Scènes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het beginscherm die je snel kunt toepassen. Door tussen scènes te wisselen, verander je de HTC One V in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.
Opmerking: Telkens wanneer je iets aan het beginscherm toevoegt of wijzigt slaat de HTC One V de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scène.

Een nieuwe scène maken

Bij het maken van een scène begint je met een leeg beginscherm.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Tik op > Nieuw.
 4. Voer een naam in voor de scène en tik op Gereed.
 5. Pas de scène aan door widgets en apps toe te voegen, de achtergrond te wijzigen, enz. Alle veranderingen worden automatisch in deze scène opgeslagen.

Een scène hernoemen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scène te hernoemen.
 4. Houd een miniatuur van een scène ingedrukt en tik op Naam wijzigen.
 5. Voer een nieuwe naam voor de scène in.
 6. Tik op Gereed.

Scènes verwijderen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Tik op > Verwijderen.
 4. Schuif met je vinger van rechts naar links over het scherm om door scènes te bladeren en tik op een of meer scènes die je wilt verwijderen.
 5. Tik op Verwijderen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
439
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-one-v
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS