Geheugenkaart

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek.

De geheugenkaart plaatsen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif hem op zijn plaats.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC One V is ingeschakeld moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.
  1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
  2. Tik op Opslagruimte > De geheugenkaart ontkoppelen.

De geheugenkaart verwijderen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
0 mensen vonden dit bruikbaar