De Klok gebruiken

De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC One SV als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

De datum en tijd met de hand instellen

  1. Open de app Klok.
  2. Tik in het tabblad Wereldklok op > Plaatselijke tijdinstellingen.
  3. Wis de keuzevakjes Autom. en datum en Automatische tijdzone en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.
Tip: Kies voor weergave van militaire tijd de optie 24-uren notatie gebruiken.

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.
  1. Open de app Klok.
  2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
  3. Gebruik de bladerwieltjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
  4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op Herhalen.
  5. Tik op Gereed.
Tip:
  • Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
  • Tik op als je meer dan drie alarms moet instellen.
0 mensen vonden dit bruikbaar