De software van de telefoon bijwerken

De software van de telefoon bijwerken

Regelmatig zijn updates voor de systeemsoftware van uw telefoon beschikbaar. Uw telefoon kan dit controleren en u waarschuwen zodra een update beschikbaar is. Daarna kunt u de update downloaden en op uw telefoon installeren.

Opmerking: Het controleren op en downloaden van updates van de telefoonsoftware kan voor extra gegevensverkeer van uw mobiele operator zorgen.
Afhankelijk van het type update kan deze alle persoonlijke gegevens en aangepaste instellingen wissen en ook door u geïnstalleerde programma's verwijderen. Controleer of u een back-up hebt gemaakt van de gegevens en bestanden die u wilt bewaren. Zie Een back-up maken van de gegevens op de telefoon voor details
Als een update beschikbaar is, verschijnt het dialoogvenster Update van systeemsoftware installeren. Selecteer Nu installeren en tik op OK.
Wacht tot het updateproces gereed is. Als de update gereed is, wordt de telefoon automatisch gereset

Handmatig op updates van telefoonsoftware controleren

  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen.
  2. Blader omlaag en tik op Info over telefoon > Systeemsoftware updates.
  3. Tik in het scherm Systeemsoftware updates op Nu controleren.
0 mensen vonden dit bruikbaar