AAN DE SLAG
Een map aan uw beginscherm toevoegen
AAN DE SLAG

Een map aan uw beginscherm toevoegen

Gebruik mappen om bij elkaar horende toepassingen en andere snelkoppelingen te groeperen, zodat het beginscherm opgeruimd en georganiseerd blijft. U kunt ook gegevensmappen toevoegen die actuele informatie tonen zoals via Bluetooth ontvangen bestanden, uw telefoonboek van Facebook enzovoort.

  1. Ga naar het deel van het beginscherm waar ruimte is voor een nieuwe map.
  2. Tik op of houd het beginscherm ingedrukt. Het optiemenu Toevoegen aan Begin verschijnt.
  3. Tik op Map en vervolgens op Nieuwe map.
  4. Houd een pictogram voor een toepassing of een snelkoppeling ingedrukt dat u naar de map wilt verplaatsen. De telefoon gaat trillen. De telefoon gaat trillen. Licht uw vinger niet op.
  5. Versleep het pictogram of de snelkoppeling en laat deze bovenop de map los.
Tik op de map om deze te openen zodat u de toepassingen en snelkoppelingen in de map kunt gebruiken.

Een map hernoemen

  1. Tik op de map om deze te openen.
  2. Houd de titelbalk van het mapvenster ingedrukt.
  3. Voer een naam voor de map in en tik op OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
313
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-legend
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS