Weergave-instellingen wijzigen

Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Scherm > Helderheid.
 3. Maak het selectievakje Automatische helderheid leeg.
 4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
 5. Tik op OK.
Tip: U kunt de schermhelderheid ook instellen in het deelvenster Snelinstellingen (tik helemaal rechts op de statusbalk en tik op ).

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Scherm > Time-out.
 3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen

Standaard wordt de stand van het scherm automatisch aan de stand van de telefoon aangepast, afhankelijk hoe u uw HTC Flyer houdt.
Opmerking: Automatisch draaien wordt niet in alle toepassingsschermen ondersteund.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Scherm en wis het keuzevakje Scherm autom. draaien.
Tip: U kunt schermrotatie ook in- of uitschakelen in het deelvenster Snelinstellingen (tik helemaal rechts op de statusbalk en tik op ).

De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de HTC Flyer vasthoudt.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Scherm > G-Sensor kalibreren.
 3. Leg de HTC Flyer op een plat oppervlak en tik op Kalibreren.
 4. Tik na afloop van deze procedure op OK.

Het scherm ingeschakeld houden terwijl de HTC Flyer oplaadt

U kunt voorkomen dat de HTC Flyer het scherm uitschakelt tijdens het laden van de telefoon.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Toepassingen > Ontwikkeling.
 3. Tik in het keuzevakje Stand-by.

Animatie-effecten in- of uitschakelen

U kunt de animatie uitschakelen of slechts een paar animaties inschakelen bij het wisselen tussen schermen.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Scherm > Animatie.
 3. Selecteer de gewenste animatie-instelling in het menu.
0 mensen vonden dit bruikbaar