Pushberichten

Pushberichten

Pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een aangevraagd bestand te downloaden van een dienstverlener.

Als u een pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram in de statusbalk.

Een nieuw push-bericht openen en lezen

  1. Druk op de statusbalk en schuif deze omlaag om het meldingenvenster te openen.
  2. Tik op het nieuwe bericht.
  3. Tik op Website bezoeken.

Alle pushberichten bekijken

  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op en tik op Pushberichten.
    Opmerking: U ziet deze optie alleen als u eerder push-berichten ontvangen hebt.
0 mensen vonden dit bruikbaar