De instellingen van de camera wijzigen

De instellingen van de camera wijzigen

Open het menuvenster om de instellingen van de camera te bekijken en wijzigen.
Tik om de instellingen voor de camera te openen op in het zoekerscherm.
Opmerking: Sommige camera-opties zijn niet beschikbaar als u de camera op de voorkant gebruikt, zoals automatisch scherpstellen, zoomen en gezichtdetectie.
Zelfontspanner (alleen in fotomodus) Stel een tijdvertraging in voordat de camera automatisch een foto neemt.
Beeldaanpassingen Schuif met uw vinger over elk van de schuiven om contrast, verzadiging en scherpte in te stellen.
Witbalans Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast aan de huidige lichtomstandigheden.
ISO (alleen in fotomodus) U kunt een ISO-niveau kiezen of dit terugzetten naar Automatisch. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht.
Resolutie/videokwaliteit Selecteer de resolutie voor foto of video die u wilt gebruiken.
Tijdsduur bekijken Stel de tijd in dat een foto of video in het controlescherm wordt weergegeven voordat de camera terugkeert naar het zoekervenster.
Opslag Kies of u foto's en video in het interne geheugen of op de geheugenkaart wilt opslaan.
Breedbeeld (alleen in fotomodus) Als dit keuzevakje is geselecteerd (standaard) hebben de beschikbare fotoresoluties de verhoudingen 16:9 en kunt u het hele Zoekervenster gebruiken om uw onderwerp in te kaderen. Als u deze optie niet selecteert, hebben de beschikbare fotoresoluties de standaardverhouding 4:3.
Geo-tag foto's (alleen in fotomodus) Selecteer dit om de GPS-locatie in uw foto's op te slaan.
Automatisch verbeteren (alleen in fotomodus) Selecteer dit om ruis te verminderen bij het gebruik van een hoge ISO-instelling en om automatisch de helderheid van de foto aan te passen.
Autofocus (alleen in fotomodus) Automatisch scherpstellen op het midden in- of uitschakelen.
Gezichtsherkenning (alleen in fotomodus) Selecteer dit om automatisch gezichten te herkennen en de scherpte aan te passen als u mensen fotografeert. Als u Autofocus uitschakelt, wordt gezichtsherkenning uitgeschakeld.
Sluitergeluid Selecteer dit om een geluid weer te geven als u de sluiter of opnameknop indrukt.
Raster (alleen in fotomodus) Selecteer dit als u een raster in het zoekervenster wilt weergeven zodat u het onderwerp eenvoudig kunt inkaderen en centreren voordat u de foto maakt.
Opnames met geluid (alleen modus Video) Selecteer dit om audio op te nemen bij het vastleggen van video.
Naar standaard terugbrengen Tik hier op om de standaardinstellingen van de camera terug te zetten.
0 mensen vonden dit bruikbaar