APPS EN OPTIES
Een pentype, kleur en penseelstreek kiezen
APPS EN OPTIES

Een pentype, kleur en penseelstreek kiezen

Belangrijk:
 • Als die de eerste keer is dat u de tabletpen op de HTC Flyer gebruikt of nadat u de fabrieksinstellingen hebt teruggezet, moet u met de tabletpen op het scherm tikken om de knop Pen-opties zichtbaar te maken .
 • Gebruik uw tabletpen (niet uw vinger) om op de knop te tikken, en op de onderdelen in het palet Pen-opties.
 1. Open een toepassing waarin de pen is geïntegreerd. Als u een notitie wilt maken of op een toepassingsscherm op webpagina wilt tekenen, gaat u eerst naa de Krabbelen-modus.
 2. Tik op . Een palet verschijnt waarin u uw penmenu en opties kunt aanpassen. Onderaan kunt u zien of u in de Menu of de Optie-modus werkt.
 3. Als u het woord Opties in het optiepalet ziet, tikt u daar op om naar de menumodus te gaan.
 4. In de menumodus tikt u op de volgende opties om de pen-instellingen te bewerken:
  Kleur

  Tik op deze knop om de beschikbare penkleuren te bekijken. Tik op de kleur die u wilt gebruiken.

  Type

  Tik op deze knop om verschillende pentypes te bekijken. Tik op een pen om deze te gebruiken.

  Streep

  Tik op deze knop om beschikbare penstreken voor het geselecteerde pentype te bekijken. Tik op de streekdikte die u wilt gebruiken.

 5. Tik op om het palet met penopties te sluiten.
Tip: Als u wilt dat HTC Flyer de recente pentypes, lijnen en kleuren toont die u in verschillende toepassingen gebruikt hebt, selecteert u de optie Pengeschiedenis voor elke toepassing in Instellingen > Pen.

Terwijl u de tabletpen gebruikt

 1. Terwijl u aantekeningen of krabbels maakt, tikt u op om het venster Pen-options (Penopties) te openen. Onderaan kunt u zien of u in de Menu of de Optie-modus werkt.
 2. Als u het woord Menu in het optievenster ziet, tikt u daar op om naar de Optie-modus te gaan.
 3. in de optiemodus kunt u het volgende doen:
  Ongedaan maken of opnieuw uitvoeren Tik op om uw laatste penstreek te wissen. Tik op om deze weer terug te halen.
  Penstreken weergeven of verbergen Tik op om te wisselen tussen het weergeven en verbergen van penstreken. Het is soms handig om penstreken te verbergen zodat u de oorspronkelijke pagina of scherm kunt zien zonder uw bewerkingen.
  Alles wissen Tik op om alle penstreken op het huidige scherm te wissen.
 4. U kunt ook de knop GUM van de pen ingedrukt houden. Laat de knop pas los als u klaar bent met gummen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS