De webbrowser gebruiken

De webbrowser gebruiken

Open de webbrowser op een van de volgende manieren en ga over het web surfen:
 • Tik in het beginscherm op Internet.
 • Tik in het beginscherm op > Internet.

Naar een webpagina gaan of op het web zoeken

 1. Tik in het browserscherm in het URL-vak bovenaan het scherm.
 2. Typ het adres van de webpagina. U kunt ook trefwoorden voor het zoeken invoeren. Terwijl u typt, verschijnen suggesties van het web op het scherm.
 3. Tik op een suggestie of ga door met typen van het adres en tik op .

Navigeren en zoomen op een webpagina

 • U kunt met uw vinger over het scherm vegen om te navigeren en om andere delen van de webpagina te bekijken.
 • Tik tweemaal snel op het scherm om in te zoomen en tik daarna tweemaal snel op het scherm om uit te zoomen. U kunt ook uw vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe schuiven om in of uit te zoomen.

Een webkoppeling of e-mailadres op een webpagina selecteren

Tijdens het bekijken van een webpagina kunt u:
 • Op een webkoppeling (URL) tikken om deze te openen. Op een e-mailadres tikken om een e-mail naar dat adres te sturen.
 • Houd een webkoppeling of e-mailadres ingedrukt voor meer opties.

Een nieuw browservenster openen

Open meerdere browservensters om het gemakkelijker te maken om van de ene website naar de andere te gaan.
 1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op om het deelvenster Windows (Vensters) te openen.
 2. Tik op .
Een nieuw browservenster verschijnt op het volledige scherm.

Tussen browservensters schakelen

 1. Tik in het beginscherm op om het deelvenster Vensters te openen.
 2. Veeg met uw vinger naar links of rechts in het venster Vensters om door de miniaturen van de webpagina's te bladeren.
 3. Tik op de miniaturen om snel tussen de browservensters te wisselen.

  Als u op een miniatuur tikt, wordt de bijbehorende webpagina weergegeven onder het deelvenster Vensters.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Tik op om een browservenster te sluiten.
  • Om een webpagina op het volledige scherm weer te geven en het deelvenster Vensters te sluiten, tikt u op .
0 mensen vonden dit bruikbaar