Het volume aanpassen

Het volume aanpassen

Verander de volumeniveaus voor alarms, meldingen en als u muziek of video afspeelt op de HTC Flyer.
 1. Druk op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag om het volume aan te passen. Afhankelijk van het huidige scherm verschijnt een pictogram van het type volume dat u aanpast:
  Meldingsgeluid voor verschillende meldingen zoals nieuwe e-mail, herinneringen voor evenementen in de Agenda, enzovoort.
  Media afspelen in toepassingen zoals Muziek.
  Geluid voor de alarms die u hebt ingesteld in de Klok.
 2. Tik in het venster Volume op voor een overzicht van alle volumetypes en sleep de volumeschuiven naar links of rechts om de volumeniveaus aan te passen.

Het volume via instellingen aanpassen

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Geluid > Volume.
 3. Sleep de volumeschuiven naar links of rechts om het volumeniveau van het afspelen van media, alarms en meldingen in te stellen. Een voorbeeldtoon wordt kort afgespeeld waarbij het volume wordt aangepast terwijl u de schuif verplaatst.
 4. Tik op OK als u klaar bent.
0 mensen vonden dit bruikbaar