Instellingen & Services
Werken met het uitschuiftoetsenbord
Instellingen & Services

Werken met het uitschuiftoetsenbord

Open het uitschuiftoetsenbord en typ sneller en gemakkelijker. Het uitschuiftoetsenbord is ook voorzien van speciale toetsen waarmee u snel menu's opent, in uw telefoon zoekt, of een toepassing start.
 1. Houd de telefoon dwars met de knoppen op het voorpaneel aan uw rechterkant.
 2. Duw het scherm met uw duimen omhoog zodat het uitschuiftoetsenbord toegankelijk is.
  Opmerking: Als het uitschuiftoetsenbord is geopend, blijft het scherm in liggende stand en kunt u het schermtoetsenbord niet gebruiken.
 3. Open een toepassing of selecteer een veld waarin tekst of nummers nodig zijn.
 4. Druk op de lettertoetsen om tekst in te voeren.

Werken met de toetsen op het uitschuiftoetsenbord

Druk op deze toetsen om hoofdletters, cijfers, speciale tekens, symbolen enzovoort in te voeren:

Shift-toets

 • Druk deze eenmaal in en druk op een lettertoets om die letter als hoofdletter te typen.
 • Druk tweemaal om de toets te vergrendelen zodat u een reeks hoofdletters kunt typen. De aanwijzer verandert als u de Shift-toets vergrendelt: .

  Druk nogmaals op de Shift-toets om hem te ontgrendelen.

Functie-toets

 • Druk hier eenmaal op om het teken te typen dat naast de letter of leestekentoets is afgebeeld. Als u bijvoorbeeld het dollarteken ($) moet typen, drukt u op de Functietoets en vervolgens op de toets D (FN, D).
 • Druk tweemaal om de toets te vergrendelen zodat u een reeks cijfers en tekens kunt typen. De aanwijzer verandert als u de Functietoets vergrendelt: .

  Druk nogmaals op de Functietoets om hem te ontgrendelen.

Symbool-toets

Druk hier op om het symboolvenster te openen en een symbool of bijzonder teken in de tekst in te voegen. Als Symbool en Zoeken een enkele toets delen, druk dan op en vervolgens op om het symboolvenster te openen.

Menu toets

In plaats van de knop MENU in te drukken, drukt u op deze toets om de beschikbare menuopties te openen.

of

Toets Zoeken

In plaats van op de knop ZOEKEN te drukken, drukt u op deze toets om het zoekvak te openen en te typen waarnaar u zoekt. Druk op de Enter-toets om het zoeken te starten.

Snel toetsen

Met deze toetsen opent u snel toepassingen en andere items zoals bladwijzers.

Een toepassing of snelkoppeling aan een Sneltoets toewijzen

Het uitschuiftoetsenbord bevat Sneltoetsen die u kunt toewijzen om snel een toepassing of item te openen.
 1. Open het uitschuiftoetsenbord.
 2. Houd Sneltoets #1 ingedrukt om de eerste Sneltoets toe te wijzen . Houd Sneltoets #2 ingedrukt om de tweede Sneltoets toe te wijzen .
 3. Tik op OK
 4. Tik op Apps of op Sneltoetsen en tik op de toepassing of snelkoppeling die u aan de geselecteerde Sneltoets wilt toewijzen. Als u een snelkoppeling aan een item op de telefoon toewijst, moet u de aanwijzingen op het scherm volgen om door te gaan.
 5. Druk op de Sneltoets die u hebt toegewezen. De toepassing of het item opent.

Een toetsenbordsnelkoppeling toewijzen

In het startscherm kunt u snel een toepassing of een onderdeel openen door op een sneltoets te drukken.
 1. Open het uitschuiftoetsenbord vanuit het startscherm.
 2. Houd een toets ingedrukt (A ~ Z).
 3. Tik op OK.
 4. Tik op Apps of op Sneltoetsen en tik op de toepassing of snelkoppeling die u aan de geselecteerde toets wilt toewijzen. Als u een snelkoppeling aan een item op de telefoon toewijst, moet u de aanwijzingen op het scherm volgen om door te gaan.
 5. Houd in het startscherm de toets ingedrukt waaraan u een snelkoppeling hebt toegewezen. De toepassing of het item opent.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
325
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-z
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS