AAN DE SLAG
Slaapstand
AAN DE SLAG

Slaapstand

De slaapstand spaart de batterij door de telefoon in een lagere energiestand te plaatsen terwijl het scherm wordt uitgeschakeld. Het voorkomt ook dat u per ongeluk op een knop drukt als de telefoon in uw zak of tas zit. Berichten en gesprekken komen echter nog steeds door.

Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-KNOP-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en de telefoon in de Slaapstand te zetten. Uw telefoon gaat ook automatisch naar de slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Uit de slaapstand ontwaken

Uw telefoon ontwaakt automatisch zodra iemand u belt.
Druk kort op de AAN/UIT-KNOP-knop om uw telefoon handmatig te wekken. U moet het scherm ontgrendelen.

Het scherm ontgrendelen

Druk op de balk op de schermblokkering en schuif met uw vinger omlaag om het scherm te vergrendelen of een binnenkomend gesprek te beantwoorden.
Opmerking: Als u een schermontgrendelpatroon, pincode of wachtwoord hebt ingesteld, wordt gevraagd het patroon op het scherm te tekenen of de pincode of het wachtwoord in te voeren voordat het wordt ontgrendeld.
Verwante onderwerpen
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
325
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-z
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS