Het trackpad gebruiken in combinatie met het aanraakscherm

Het trackpad gebruiken in combinatie met het aanraakscherm

Behalve vingergebaren kunt u ook het trackpad gebruiken om met het aanraakscherm van de telefoon te werken. Plaats uw vinger eerst op het trackpad (zodat dit volledig is bedekt) en verplaats uw vinger over het trackpad.

Over het startscherm navigeren

  • Om naar het uitgebreide startscherm rechts te gaan, schuift u uw vinger naar rechts over het trackpad.
  • Schuif uw vinger naar links om naar het uitgebreide startscherm links te gaan.

Een item op het scherm selecteren

Bij de meeste schermen schuift u uw vinger naar links, rechts, omhoog of omlaag, afhankelijk van de richting waarin u wilt gaan. Als u bijvoorbeeld een item boven wilt selecteren (markeren), schuift u uw vinger naar boven. Druk op het trackpad om het item te openen.

Een tab selecteren

Voor schermen met tabs onderin schuift u uw vinger naar links of rechts om naar een tab te gaan.

De aanwijzer verplaatsen bij het invoeren van tekst

  • Om in een woord een teken vooruit of terug te gaan, schuift u uw vinger naar rechts of links.
  • Schuif uw vinger omhoog of omlaag om tussen tekstregels te navigeren.

Een koppeling op een webpagina selecteren

  1. Schuif uw vinger omlaag om naar de volgende koppeling in een webpagina te gaan.
  2. Als een koppeling is geselecteerd, drukt u op het trackpad om de koppeling te openen.
0 mensen vonden dit bruikbaar