De HTC Desire X opnieuw starten (harde reset)

De HTC Desire X opnieuw starten (harde reset)

Als je je HTC Desire X weggeeft of de HTC Desire X heeft een probleem dat je niet kunt oplossen, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd).

Waarschuwing: Door de fabrieksinstellingen te herstellen, verwijder je apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je accoutns, en de gegevens en instellingen voor je systeem en apps. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

  1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
  2. Tik op Back-up maken en opnieuw instellen.
  3. Tik op Telefoon opnieuw instellen.
  4. Tik op het scherm Telefoon resetten op Telefoon resetten.
  5. Als je blijvende media en andere gegevens wilt wissen van de HTC Desire X, tik je op OK.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC Desire X niet kunt inschakelen of de instellingen niet kunt openen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardwareknoppen op de HTC Desire X.

  1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
  2. Houd de knop VOLUME OMLAAG ingedrukt en houd vervolgens de AAN/UIT-knop ingedrukt.
  3. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG los.
  4. Druk op VOLUME OMLAAG om FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.
0 mensen vonden dit bruikbaar