Weergave-instellingen wijzigen

Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen) en tik vervolgens op Helderheid.
 3. Schakel de optie Automatische helderheid uit.
 4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen) en tik vervolgens op Slaapstand.
 3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen

Opmerking: Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen).
 3. Schakel de optie Scherm autom. draaien uit.

Kantelt het scherm niet?

Kalibreer het scherm opnieuw als je denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop je de HTC Desire X vasthoudt.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen en tik vervolgens op IJken van G-Sensor.
 3. Leg de HTC Desire X op een plat oppervlak en tik op Kalibreren.
 4. Tik na afloop van deze procedure op OK.

Het scherm ingeschakeld houden tijdens het opladen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Weergave, weergave en gebaren (of Scherm en knoppen).
 3. Schakel de optie Stand-by in.
0 mensen vonden dit bruikbaar