Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC Desire X uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.

Als je de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.

Opmerking:
  • Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
  • Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.
Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:
  • Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op Vliegtuigmodus.
  • Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op . Tik op de Vliegtuigmodus Aan/uit om deze in of uit te schakelen.
Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram in de statusbalk weergegeven.
0 mensen vonden dit bruikbaar