Instellingen & Services
Dataverbinding
Instellingen & Services

Dataverbinding

Als je de HTC Desire X voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

Controleren welke gegevensverbinding je gebruikt

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Mobiele gegevens > Mobiele providers of op Namen toegangspunten.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op de Mobiele gegevens-schakelaar Aan/uit om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.
Belangrijk: Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Je kunt een nieuwe Access Point Name (APN) toevoegen tijdens roamen of als je problemen hebt met het opzetten van een dataverbinding. APNs verbinden de HTC Desire X met datanetwerken voor diensten zoals mobiel webbrowsen.
Belangrijk: Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Mobiele gegevens > Namen toegangspunten.
 3. Tik in het scherm APNs op > Nieuwe APN.
 4. Voer de APN-instellingen in.
 5. Tik op > Opslaan.
 6. Selecteer de nieuwe APN in het scherm APNs.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.

Waarschuwing: Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Mobiele gegevens en selecteer vervolgens de optie Gegevensroaming.
Selecteer de optie Geluid bij dataroaming als je graag hebt dat de HTC Desire X geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
500
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-x
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-data