Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Een e-mail markeren

 1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
 2. Tik tijdens het bekijken van het postvak IN op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.
  Tip: Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op om de conversatie open de vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

De Niet aanwezig status instellen

 1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
 2. Tik op > Niet aanwezig.
 3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer Niet aanwezig.
 4. Stel de data en tijden in.
 5. Typ het automatische antwoordbericht.
 6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie Antwoorden naar externe afzenders sturen en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
 7. Tik op Opslaan.

Een verzoek tot afspraak verzenden

 1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
 2. Tik op > Uitnodiging voor nieuwe afspraak.
 3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
 4. Tik op Opslaan. Tik anders op Update verzenden als je anderen uitgenodigd hebt voor die bijeenkomst.
0 mensen vonden dit bruikbaar