Telefoonservices

Telefoonservices

Je kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het gesprek in de wachtstand zetten, voicemail enzovoort. Neem contact op met je mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten.
Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Bellen.
0 mensen vonden dit bruikbaar