AAN DE SLAG
De HTC Desire X met scènes personaliseren
AAN DE SLAG

De HTC Desire X met scènes personaliseren

De HTC Desire X wordt meerdere telefoons in één als je scènes gebruikt. Scènes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het beginscherm die je snel kunt toepassen. Door tussen scènes te wisselen, verander je de HTC Desire X in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.
Opmerking: Telkens wanneer je iets aan het beginscherm toevoegt of wijzigt slaat de HTC Desire X de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scène.

Een standaardscène gebruiken

De HTC Desire X is reeds voorzien van een aantal standaardscènes, elk ingesteld met een andere achtergrond en een reeks widgets die verschillende momenten in je leven voorstellen. Je kunt een scène kiezen die geschikt is voor werken, spelen, reizen, of je sociale leven.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scène te selecteren.
 4. Tik op Toepassen.

Een nieuwe scène maken

Bij het maken van een scène begint je met een leeg beginscherm.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Tik op > Nieuw.
 4. Voer een naam in voor de scène en tik op Gereed.
 5. Pas de scène aan door widgets en apps toe te voegen, de achtergrond te wijzigen, enz. Alle veranderingen worden automatisch in deze scène opgeslagen.

Een scène hernoemen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Schuif met je vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scène te hernoemen.
 4. Houd een miniatuur van een scène ingedrukt en tik op Naam wijzigen.
 5. Voer een nieuwe naam voor de scène in.
 6. Tik op Gereed.

Scènes verwijderen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Aanpassen.
 2. Tik op het tabblad Scherm op Scènes.
 3. Tik op > Verwijderen.
 4. Schuif met je vinger van rechts naar links over het scherm om door scènes te bladeren en tik op een of meer scènes die je wilt verwijderen.
 5. Tik op Verwijderen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
500
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-x
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS