Meer weten over instellingen

Meer weten over instellingen

Als je de beltoon wilt veranderen, stel je een Wi-Fi verbinding in of maak je het scherm helderder? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.
Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op . Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  • Tik op de schakelaar Aan/uit naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  • Tik op Geluid om een ​​beltoon in te stellen, een geluidsprofiel te kiezen en de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen te configureren.
  • Tik op Weergave, gebaren & knoppen (of Weergave & knoppen) om de helderheid van het scherm te wijzigen of in te stellen hoe lang het scherm uitgeschakeld blijft voordat het in de slaapstand gaat.
  • Tik op Beveiliging om de HTC Desire X te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.
0 mensen vonden dit bruikbaar