AAN DE SLAG
Het volume aanpassen
AAN DE SLAG

Het volume aanpassen

Wanneer u het belvolume aanpast, wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het mediavolume heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video.

Het belvolume aanpassen

  • Druk op de knoppen VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG aan de zijkant van de telefoon om het belvolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Ringer volume (Belvolume) met de volumeniveaus verschijnt.
  • Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u één keer op de knop VOLUME OMLAAG om de trilstand in te stellen. De telefoon trilt en het pictogram voor de trilmodus verschijnt in de statusbalk.
  • Druk in de trilmodus op VOLUME OMHOOG om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen wordt in de statusbalk weergegeven.

Het mediavolume instellen

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Mediavolume met de volumeniveaus verschijnt.

Het volume van het oorstukje voor telefoongesprekken aanpassen

Druk tijdens een telefoongesprek op de knop VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG.

Het volume via instellingen aanpassen

  1. Druk in het startscherm op MENU en tik op Instellingen > Geluid > Volume.
  2. Sleep de volumeschuiven naar links of rechts om het volumeniveau van de beltoon, het afspelen van media, en meldingen in te stellen. De telefoon laat kort een voorbeeldgeluid horen waarbij het volume is aangepast terwijl u de schuif verplaatst.
  3. Als u hetzelfde volume wilt gebruiken voor uw beltoon en meldingen, kiest u Volume van inkomende oproepen gebruiken voor meldingen.
  4. Tik op OK als u klaar bent.
 
mensen vonden dit bruikbaar
324
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-desire-hd
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS