Geheugenkaart

Geheugenkaart

Gebruik de microSD-kaart voor opslag van foto's, video en muziek. De microSD-kaart is reeds in de telefoon gestoken.

De geheugenkaart plaatsen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Als uw telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst "‍ontkoppelen"‍ voordat u deze verwijdert, om te voorkomen dat u de bestanden op de kaart beschadigt.
  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
  3. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.
  1. Druk in het startscherm op MENU en tik op Instellingen.
  2. Schuif omlaag over het scherm en tik op SD-kaart en telefoongeheugen.
  3. Tik op SD-kaart ontkoppelen.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar