GETTING STARTED
Making your first call
GETTING STARTED

Vilken typ av miljö ska jag undvika när jag placerar eller använder min telefon?

Ha inte telefonen i närheten av värmekällor som element, värmeventiler, ugnar m.m., inklusive förstärkare som alstrar värme. Undvik också att utsätta telefonen för väta.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
500
au
12
*Please enter your comment here ...
htc-desire-x
Thank You!
RELATED ARTICLES