GETTING STARTED
Sleep mode
GETTING STARTED

Jag lever i ett hett/varmt klimat, påverkar det batteriet?

En varm miljö kan påverka telefonen att snabbare nå osäkra driftstemperaturer. Undvik att lämna telefonen i direkt solljus under längre tid. Om telefonen blir varm och obehaglig att vidröra, stäng då av den och vänta tills den svalnat innan du använder den igen.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
500
au
12
*Please enter your comment here ...
htc-desire-x
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-power-sleep_mode